คนมีลูกต้องรู้! เงินสงเคราะห์บุตรตอนนี้ได้เท่าไหร่ เข้าวันไหน เช็คสิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนทำยังไง 2567

สำหรับคุณแม่ที่มีประกันสังคมอยู่ในมาตรา 33 คงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร แน่นอนว่าปัจจุบันปี 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนวงเงินให้ ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนแอบสงสัยว่าสรุปแล้วจะได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ แล้วเงินจะเข้าวันไหน กรณีต้องการเช็คสิทธิด้วยบัตรประชาชนทำยังไง รวมถึงความสงสัยเรื่องเงินเยียวยาเงินอุดหนุนบุตร ทุก ๆ ข้อสงสัยมีคำตอบให้เสมอ ว่าแล้วก็ตามเรามาได้เลย

ทำความเข้าใจเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร เงินสงเคราะห์บุตรของรัฐบาล 2567

ปัจจุบันเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมได้เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท มาเป็น 800 บาทต่อคน โดยจะจ่ายให้ต่อบุตรคราวละไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของตนเอง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้และยังเป็นกำลังใจในการเพิ่มประชากรโลกให้ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมาได้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท ดังนั้น เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังรัฐบาลจะเพิ่มให้ในวันที่ 30 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ยังมีการเยียวยาเงินสงเคราะห์บุตร 3000 หรือเงินอุดหนุนบุตร ปี 2567 ให้กับกลุ่มเปราะบางเด็กแรกเกิด (ไม่เกี่ยวกับเงินเงินสงเคราะห์บุตร) ซึ่งถามว่าเงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหนจะเข้าให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันหยุดราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์ ก็จะจ่ายให้ก่อนวันหยุดนั้น ๆ 

ต้องการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 3000 บาท ให้ผ่านมีเงื่อนไขอะไร

เงินสงเคราะห์บุตรเยี่ยวยา 3000 บาทนี้นั้น ต้องเป็นเด็กแรกเกิด – 6 ปี สัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนมีอายุครบ 6 ปี ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ยากจนตามกำหนดของรัฐบาล โดยจะให้ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสารมารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง 

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน 2567

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ออนไลน์ http://csgcheck.dcy.go.th/ แล้วกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนและของเด็กแรกเกิด
  • จากนั้นในเลขรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่มค้นหา
  • ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบมาให้ กรณีไม่พบสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธ์เพื่อเช็คเงินสงเคราะห์บุตร 600 รัฐบาลได้ที่ www.govwelfare.cgd.go.th 

วิธีการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรให้เตรียมบัตรประชาชนของผู้ปกครองสูติบัตรเด็ก สมุดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง สมุดบัทึกสุขภาพแม่และเด็ก หนังสือรับรงเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เอกสารรับรองสถานะของครัวเรือน และคำร้องของทะเบียนจากนั้นให้เดินทางไปยังประกันสังคมทุกสาขา ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม อยากย้ำอีกครั้งให้เข้าใจว่า เงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนบุตรไม่ใช่เรื่องเดียวกัน โดยเงินที่เป็นสงเคราะห์บุตร 800 บาท จะให้ทุกคนเท่ากันไปตามกำหนดวันที่ให้ ส่วนเงินอุดหนุนบุตรให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีเงินเดือนต่อ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี