ตอบทุกเรื่อง “รีไฟแนนซรถยนต์” ไม่ใช่เจ้าของทำได้ไหม ครอบครองรถกี่วันถึงเข้าไฟแนนซ์ได้

ใครจะรู้ว่าการมีรถยนต์วันดีคืนดีดอกเบี้ยกำลังจะเพิ่ม ภาระค่าใช้จ่ายกำลังจะเพิ่มจึงจำเป็นต้องนำรถไปรีไฟแนนซ์ ทว่ายังคงมีข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์อย่างมาก และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้รายละเอียดทุกเรื่อง ตามเราไปศึกษาพร้อมกันผ่านบทความนี้เลย “รีไฟแนนซรถยนต์” ไม่ใช่เจ้าของทำได้ไหม ผ่อนรถ2ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหม ครอบครองรถกี่วันถึงเข้าไฟแนนซ์ได้ 

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้ไหม?

ก่อนอื่นขอธิบายให้เข้าใจสักเล็กน้อยว่ารีไฟแนนซ์คือ การที่เราลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนของตนเองลงโดยเป็ฯการเปรียบเทียบหาธนาคารที่มีดอกเบี้ยถูกที่สุด ทำให้ค่างวดที่จะผ่อนจ่ายน้อยกว่าที่เดิม ไม่ว่าจะ รถยนต์ บ้าน หรือบัตรเครดิตก็ตาม โดยการรีไฟแนนซรถยนต์จำทำให้เราผ่อนที่ใหม่ที่ถูกกว่า ซึ่งหลาย ๆ คนเข้าใจว่ารถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ได้เท่านั้น แต่จริง ๆ ยังผ่อนไม่หมดก็เข้าได้ โดยปรึกษาธนาคารจะแหล่งเดิมหรือแหล่งใหม่ก็ได้แต่ให้ได้ความคุ้มค่าที่สุด เมื่อทำการประมเนราคารถเข้าไฟแนนซ์แล้วได้วงเงินอนุมัติก็ต้องนำไปปิดบัญชีจากไฟแนนซ์รถยนต์เดิมก่อน แอบกระซิบว่าธนาคารใหม่อาจได้เงินก้อนส่วนต่างมาใช้จ่าย แถมดอกเบี้ยใหม่ก็ถูกกว่าไปอีก

ครอบครองรถกี่วันถึงเข้าไฟแนนซ์ได้ ไม่ใช่เจ้าของรถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหม?

จริง ๆ แล้วการจะรีไฟแนนซรถยนต์คุณครอบครองเล่มทะเบียนไว้ 90 วัน หรือเกิน 1 ปีเลยทีเดียว หรือขึ้นยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยที่ประเมินราคารถเข้าไฟแนนซ์ต้องมากกว่ายอดปิด หรือผ่อนมาไม่น้อยกว่า 50% ของยอดหนี้ โดยกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของไม่สามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้ ต้องมีการโอนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนเสมอ

ผ่อนรถ2ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหม?

กรณีผ่อนรถ 2 ปีรีไฟแนนซ์สามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับการผ่อน อย่าง ผ่อนระยะยาวโอกาสอนุมัติมีน้อย เพราะมีการจ่ายเงินดาวน์น้อย ส่วนผ่อนระยะสั้นโอกาสรีไฟแนนซรถยนต์ได้สูง เนื่องจากเงินต้นลดเยอะทำยอดปิดสูงกว่าราคาประเมิน

รีไฟแนนซ์รถใช้เอกสารอะไรบ้าง?

กรณีนำรถยนต์เข้าไฟแนนซ์เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ บัตรประชาชน (สำเนา), ทะเบียนบ้าน (สำเนา), หลักฐานแสดงเงินเดือนทั้งหมด (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน/ใบกำกับภาษี/Statement), เล่มทะเบียนรถ (สำเนา), แผนที่แสดงที่อยู่ที่ทำงานและที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่ใด ๆ คือขึ้นอยู่กับละแห่งกำหนด

สำหรับใครที่อยากรู้ว่ารีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี จัดไฟแนนซ์รถมือสองที่ไหนดี แนะนำเลย รีไฟแนนซรถยนต์สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ยูสด์ คาร์, สินเชื่อซื้อรถธนาคารกรุงไทย รถยนต์ใช้แล้ว, สินเชื่อรถยนต์มือสอง ธนาคารทิสโก้ แล้วการรีไฟแนนซ์รถจะไม่เป็นปัญหาหรือมีข้อสงสัยอีกต่อไป