1. เราเป็นใครและทำอะไร

hostingintrend.com ทีมงานและบริษัทพอร์ทัลออนไลน์ของ  (“hostingintrend.com” หรือ “เรา” หรือ “เรา”) ผ่านเว็บไซต์ hostingintrend.com (“เว็บไซต์”) ให้บริการเปรียบเทียบออนไลน์ และแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการเงินตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์โดยเฉพาะ เว็บไซต์นี้อนุญาตให้ผู้บริโภคทำการวิจัยและเปรียบเทียบการประกันภัย การเงิน และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ

 

พันธมิตรของเรา รวมถึงบริษัทประกันภัย ธนาคาร และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลินิก และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บริการที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์ของเรานั้นฟรีสำหรับผู้ใช้ หากผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเราผ่านทางเว็บไซต์ เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่น hostingintrend.com ทำหน้าที่เป็นนายหน้าและตัวกลางสำหรับพันธมิตรของเรา เราไม่รับประกันการประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ และไม่ได้ทำหน้าที่เป็นธนาคารหรือบริษัทประกันภัย

 

นอกจากบริการเปรียบเทียบออนไลน์สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์แล้ว เรายังมีแคมเปญการตลาดทางตรงสำหรับพันธมิตรของเรา (การตลาดแบบข้ามสาย) และให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลแก่พันธมิตรของเรา สำหรับแคมเปญเหล่านี้ เรารวบรวมและ/หรือจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งผู้ใช้ให้และยินยอมกับเราเมื่อใช้เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้มอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์จะถูกรวบรวมและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

 

2. คำจำกัดความ

เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สำนวนต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

 

บริการ” หมายถึงการจัดหาแคมเปญพิเศษ การให้คำปรึกษา และบริการเปรียบเทียบที่เป็นกลางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการจัดหาการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ช่องทางสำหรับสินค้าผ่านเว็บไซต์

 

เงื่อนไขการใช้งาน” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดจนการแก้ไข เพิ่มเติม การปรับปรุงใหม่ หรือการแก้ไขทั้งหมด ซึ่งอาจทำขึ้นเป็นครั้งคราวโดยเรา

 

พันธมิตร” หมายถึงธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คลินิก และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา และ

 

เว็บไซต์” หมายถึงและรวมถึงเว็บไซต์ของเราและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยเรา

 

3. การสมัครและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) สำหรับการใช้บริการและคุณสมบัติทั้งหมดของคุณบนเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของและควบคุม การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์ของเราและหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์ทันที หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็บไซต์โดยมีผลทันทีอีกต่อไป

 

นอกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว เรายังต้องการโต้ตอบกับคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราโพสต์เนื้อหาหรือเชิญข้อเสนอแนะของคุณ เช่น บนหน้า Facebook ของเรา เช่นเดียวกับแอปพลิเคชั่นมือถือและโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที เช่น Line (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม“) . เราไม่ได้ควบคุมไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราใช้ไม่ได้กับบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับการกระทำของบุคคลที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือจัดการ คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเสมอ

 

4. การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว การแก้ไขดังกล่าวจะได้รับแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่คุณใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ การใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และหากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที ด้วยเหตุผลนี้ คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้บ่อยๆ รวมทั้งวันที่ เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

 

5. การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการ

 1. คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณตกลงที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ คัดลอก หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ 
 2. เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น การใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ในการคัดลอกของเราเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด 
 3. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์:
   

  1. ทำอันตราย ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก่อกวนบุคคลใด ๆ 
  2. เพื่อแสวงหา รับ ตรวจสอบ หรือแก้ไขผู้เยี่ยมชมอื่น ๆ หรือบันทึกหรือข้อมูลของผู้ใช้; 
  3. เพื่อขัดขวาง บล็อก รบกวนหรือขัดขวางการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการโดยผู้เยี่ยมชมรายอื่นหรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือทำให้เกิดการโหลดขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสาร เครือข่าย และระบบของเรา 
  4. เพื่อแทรกแซง เปลี่ยนแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือ 
  5. ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราในลักษณะที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือเป็นการเอาเปรียบเรา

   คุณตกลงว่าคุณจะไม่หลบเลี่ยง ปิดการใช้งานหรือแทรกแซงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือคุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้เนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้การจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาในนั้น คุณต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ 
 4. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการสามารถสั่งซื้อและให้บริการได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ราคาใด ๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทและมีผลใช้บังคับในประเทศไทยเท่านั้น 
 5. ผู้เยาว์สามารถใช้เว็บไซต์และบริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น 
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่บุคคลใด ๆ หรือเพื่อบล็อกการเข้าถึงจากแหล่งอินเทอร์เน็ตหรือที่อยู่หรือประเทศใด ๆ ที่มายังเว็บไซต์นี้ตลอดจนยุติและลบบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเว็บไซต์ถูกใช้ การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรา 
 7. เราจะทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด แต่เราไม่รับประกันสิ่งนี้ หากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อเรา เราอาจเพิ่ม แก้ไข แก้ไข ลบหรือลบเนื้อหา ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาที่เราเห็นสมควรและจำเป็น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
 8. เราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้กับเว็บไซต์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณให้มาจะถูกเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานล่าสุด แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการเข้าเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ หรือเกิดขึ้นกับคุณหากบุคคลภายนอกเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 9. แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เว็บไซต์ปลอดจากมัลแวร์และรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เราไม่รับรองและรับประกันว่าเว็บไซต์ไม่มีไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ เครือข่าย ระบบ หรือเทคโนโลยีของคุณที่ ทุกเวลา. ไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด และสิ่งที่เป็นอันตรายดังกล่าวจะถูกลบออกและแก้ไขด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดของเราและโดยเร็วที่สุด

 

6. ลิงค์เว็บไซต์ & คุกกี้

 1. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และหน้าอื่น ๆ ที่เราไม่ได้ดูแล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยพันธมิตรของเรา โดยการคลิกหรือเปิดใช้งานลิงก์ดังกล่าว คุณรับทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับหน่วยงานอื่น ๆ หลังจากออกจากเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวของคุณ 
 2. เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังข้อเสนอหรือโปรโมชั่นที่จัดทำโดยพันธมิตรที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของคุณ เราไม่รับรองข้อเสนอหรือโปรโมชั่นดังกล่าวหรือความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำแนะนำใด ๆ ที่แสดงโดยพันธมิตรของเราเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นดังกล่าว เราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว 
 3. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์จากเว็บไซต์อื่น ๆ ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ลบลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้หากลิงก์ดังกล่าวถูกวางไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา 
 4. เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อระบุตัวคุณว่าเป็นผู้ใช้และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลบัญชีของคุณ ที่อยู่ IP การเข้าชมเว็บ หมายเลข วันที่ และเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตามดุลยพินิจของคุณผ่านทางเว็บไซต์ หากปิดใช้งานคุกกี้ คุกกี้อาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ

 

7. ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เราเป็น เจ้าของเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมด) ในเว็บไซต์เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเรา ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะให้สิทธิ์ทางกฎหมายแก่คุณในเว็บไซต์นอกเหนือจากที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 
 3. อนุญาตให้ทำสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์ในส่วนของสำเนาของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเท่านั้น การใช้เนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์ – รวมถึงการทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตข้างต้น การแก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ แสดงผล หรือการปฏิบัติงาน – โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด 
 4. สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง คุณให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งาน ทำซ้ำ สื่อสาร แจกจ่าย คัดลอก แก้ไข ลบทั้งหมด แก้ไข ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ ใช้ สร้างงานลอกเลียนแบบจากและ/หรือขายและ/หรือแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ โดยไม่ต้องตอบแทนคุณ ใบอนุญาตนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

 

8. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การเปิดเผยข้อมูล
  1. บริการนี้มีขึ้นเพื่อช่วยคุณในการค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยพันธมิตรของเรา เราเป็นตัวกลางแต่ไม่ใช่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คำตอบของคุณสำหรับคำถามที่ให้ไว้ในเว็บไซต์จำเป็นต้องได้รับใบเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องให้คำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนสำหรับคำถามเหล่านี้ หากคุณไม่ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วน ใบเสนอราคาอาจไม่สมบูรณ์และ/หรือคุณอาจไม่มีคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป 
  2. ในกรณีที่คุณตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องสื่อสารกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและข้อมูลที่คุณให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อพันธมิตรของเรา เพื่อให้พวกเขาประเมินว่าคุณมีคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ คุณควรแจ้งให้พันธมิตรที่เกี่ยวข้องทราบทันที เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนที่คุณให้กับพันธมิตรไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรืออย่างอื่น 
  3. หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือข้อมูลของบุคคลอื่น คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำโดยเจ้าของดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลดังกล่าวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าของดังกล่าว 
 2. ความปลอดภัย
  1. คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นั้นปราศจากมัลแวร์หรือไวรัสหรือสิ่งใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดหรือเพิ่มโอกาสที่ข้อมูลจะถูกขโมย หรืออาจทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายใด ๆ เสียหาย เป็นเจ้าภาพ 
  2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณยังคงเป็นความลับ เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ในนามของบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดบุคคลนั้นเป็นหลักในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ในขอบเขตที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณยอมรับความรับผิดต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการโดยมิชอบ 
 3. ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์
  1. คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงหรือโฆษณาบนเว็บไซต์นั้นนำเสนอโดยพันธมิตรของเราและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา บริการและวัสดุและข้อมูลทั้งหมดที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์มีจุดประสงค์เพื่อใช้เพื่อการศึกษาส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องดำเนินการวิจัยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่คุณเห็นว่าจำเป็นเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน และเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมและเหมาะสมกับคุณหรือไม่ เราไม่รับผิดชอบต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณ หรือผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในบางกรณี พันธมิตรอาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองและรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ 
  2. การซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะทำให้คุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแยกต่างหาก เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจข้อจำกัด ข้อยกเว้น ภาระผูกพัน ข้อกำหนดในการยกเลิก อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย และข้อมูลเฉพาะอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  3. คุณรับทราบว่าเรากำลังให้บริการเว็บไซต์และบริการไม่ถือเป็นหรือบอกเป็นนัยถึงคำแนะนำทางการเงินหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการรับรอง การสนับสนุน หรือคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยเรา 
  4. คุณรับทราบและเข้าใจว่าหากคุณมีคำถามเฉพาะใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือหากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์และต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณจะต้องติดต่อพันธมิตรที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทีมบริการลูกค้าของเราจะแจ้งรายละเอียดการติดต่อได้หากต้องการ

 

9. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดที่บังคับใช้กับเรา ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ:

 

[email protected]

 

อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อการฝึกอบรมและปรับปรุงคุณภาพ เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

 

10. การจำกัดความรับผิด

 1. บริการนี้จัดทำขึ้นตามกระบวนการคอมพิวเตอร์อัตโนมัติและการใช้งานนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหาย การบาดเจ็บและความสูญเสียที่คุณอาจได้รับจากการใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ 
 2. เรา ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงาน และตัวแทนของเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือที่อาจไม่คาดคิดหรือไม่สมเหตุสมผล สิ่งนี้จะไม่จำกัดการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรืออย่างอื่น

 

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราและผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจากและต่อการกระทำ การดำเนินคดี การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด บทลงโทษ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ความเสียหาย และการเรียกร้องของบุคคลที่สามตาม เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจาก:

 

 1. การใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณ; 
 2. การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 
 3. การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว) หรือ 
 4. การเรียกร้องใด ๆ ว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

  ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดเงื่อนไขการใช้งานและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

 

12. การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ บล็อกอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ที่อยู่ IP ของคุณไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของคุณ

 

13. เบ็ดเตล็ด

 1. เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา ซึ่งแทนที่ข้อตกลงหรือข้อความก่อนหน้าอื่น ๆ ทั้งหมด ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 
 2. ไม่มีความล่าช้าหรือการละเลยในส่วนของเราในการใช้สิทธิ์ของเรากับคุณตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวหรือสิทธิ์อื่นใดที่มีอยู่ในที่นี้ และจะไม่ล่าช้าหรือการละเลยหรือการสละสิทธิ์ใด ๆ ในโอกาสใด ๆ ถือเป็นการห้ามหรือสละสิทธิ์เดียวกันหรืออื่นใดในโอกาสต่อไป 
 3. ความไม่สมบูรณ์หรือการบังคับใช้ไม่ได้ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นใด

 

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ให้ส่งต่อไปยังศาลที่มีอำนาจของประเทศไทย